Les Fotos de les Decennals 2011.

Fotos cedides per Sergi Comas